Teknikkliv när stocken visar fingeravtryck

Foto: Norra Timber

Norra Timber meddelar att de kommer att investera i teknik som gör det möjligt att, som det heter,  läsa stockens individuella fingeravtryck och därefter följa och dokumentera varje enskild stock genom hela sågprocessen.

- Vi tar nu ett tekniksprång in i framtiden och ett stort steg i att på bästa sätt ta hand om vår fantastiska norrländska råvara. Med den nya tekniken kommer vi att kunna prissätta produkterna ur varje stock individuellt vilket leder till bättre lönsamhet både för oss och våra kunder, förklarar Henrik Jönsson, industrichef vid Norra Timber.

Tidigare har det inte varit möjligt att följa upp vad som händer i processen på individnivå, enligt Norra TImber, utan sågverken har tvingats nöja sig med information på stockar och plankors ”gruppnivå”. Genom den nya tekniken blir information från varje beslut kring varje planka synlig.

- Vår satsning gör att vi bygger upp helt ny kunskap där stocken och plankan blir informationsbärare och det resulterar i att vi dels kan bli mer flexibla och kundanpassade i processtyrningen och dessutom möjliggör det en högre träffsäkerhet i arbetet med effektiviseringar och förbättringar. Sammantaget ger det högre värdeutbyte och lönsamhet, menar Henrik Jönsson. 

Norra Timber producerar årgångsvirke från Norrland i sina tre sågverken och målet är att de  planerade investeringarna ska matcha redan befintlig maskinpark i varje sågverk.

- Först ut med att installera ny teknik blir Kåge. Där ska en CT Log installeras i en nybyggd timmersortering och satsningen genomförs under 2022-2023. I Hissmofors kommer röntgenteknik installeras i timmersorteringen under första halvan av 2022 och till sist bygger vi på Norra Timber vidare på den befintliga tekniken som finns genom CT Log i Sävar. Därefter har vi knutit ihop spårbarheten genom hela vårt flöde, säger Henrik Jönsson