Medel mot granbarkborrar får dispens

Foto: Gilles San Martin/Wikimedia Commons

På grund av de omfattande skadorna i svensk skog beviljar Kemikalieinspektionen dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel mot granbarkborre. Dispensen gäller för två medel som används för att fånga in granbarkborrar genom feromonfällor.

- Eftersom problemen har uppstått på grund av att vi har fått ett varmare klimat så bedömer vi att intensiv bekämpning kommer att behövas i flera år framöver. Därför kommer vi nu också att inleda en dialog med branschen för att diskutera möjligheterna och förutsättningarna för ett vanlig godkännandeförfarande istället för att använda upprepade dispenser.säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

De bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen nu har godkänt innehåller syntetiska parningsferomoner som lockar till sig barkborrar. Lockämnena är placerade i mekaniska fällor som gör att barkborrarna flyger in och fastnar i fällorna.