Stora Enso utser ny chef för divisionen Biomaterials

Foto: Stora Enso

Stora Enso har utsett Johanna Hagelberg till Executive Vice President för divisionen Biomaterials. Hon fortsätter även som medlem i koncernens ledningsgrupp.

Johanna Hagelberg började på Stora Enso 2013 och har varit medlem i koncernens ledningsgrupp sedan 2014 som global chef för Sourcing and Logistics. Innan Johanna kom till Stora Enso hade hon ledande befattningar inom bland annat General Motors, NCC och Vattenfall.

Johanna har två magisterexamina i Management of Manufacturing Systems samt Industrial Engineering and Management. Sökandet efter en ny chef för Sourcing and Logistics har inletts. Under övergångsperioden kommer Tuomas Mustonen, för närvarande SVP Performance, Controlling and Strategy inom Sourcing and Logistics, att agera tillförordnad chef.

– Biomaterial är ett strategiskt viktigt område för Stora Enso. När vi nu går in i en ny innovationsdriven era för biomaterial är jag mycket glad att kunna tillsätta Johanna som chef för divisionen. Hennes starka ledaregenskaper och erfarenhet från olika branscher, inklusive fordonsindustrin, kommer att hjälpa oss att ta verksamheten till en ny nivå. Johanna har rätt bakgrund och kompetens för att påskynda kommersialiseringen av nya biobaserade produkter, exempelvis Lignode, ligninbaserat kol för elektrifiering av fordon, säger Stora Ensos VD Annica Bresky.

Markus Mannström, tidigare EVP för Biomaterials, kommer att lämna sin befattning för nya karriärmöjligheter utanför företaget.