Bioinnovation öppnar nya utlysningar för biobaserade produkter

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen öppnat utlysningarna Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material inom BioInnovation samt Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor Steg 1. Det skriver Paper Province.

Tematisk utlysning: Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material

Utlysningen riktar sig till projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade för cirkulära flöden. Produkterna, komponenterna och materialen ska ha en livslängd som är anpassad utifrån dess avsedda användning och designas med ett värdeskapande cirkulärt perspektiv.

Tänkbara områden för projekt är inom textil, inredning, förpackningar, bygg och fordon, men andra områden är också möjliga.

Hypotesprövning och innovationsupphandling i offentlig sektor Steg 1

I det här erbjudandet stödjer vi organisationer som lyder under upphandlingslagstiftningen och vill genomföra innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Även aktörer som kan utgöra ett strategiskt stöd avseende innovationsupphandling till sådan organisation omfattas av erbjudandet.

Syftet är att stimulera offentlig sektor till en högre aktivitet och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Informationsmöte 15 december

Den 15 december mellan kl. 09.00-11.00 bjuder Bioinnovation in till ett digitalt informationsmöte om utlysningarna. Mötet består av två delar med fokus på respektive utlysning.