Kontorspapper visar tecken på återhämtning

Foto: Sageross/Wikimedia Commons

Under 2020 och början av 2021 innebar övergången till distansarbete en minskad efterfrågan på kontorspapper på grund av att de som jobbar hemifrån inte skriver ut lika mycket. Nu har distansarbetarna börjat återvända till kontoren och en ny undersökning som Stora Enso låtit genomföra visar att en återhämtning är att vänta inom kontorspapper.

– Det här är goda nyheter för pappersindustrin, säger Jonathan Bakewell, VP, Head of Segment Office and Book Papers på Stora Enso, i ett pressmeddelande och tillägger:

– Men vi ställde även ett antal frågor om kontorsarbetares utskriftsbeteende och preferenser och om hur det egentligen kommer att se ut när de återvänder till kontoren.

Undersökningen skickades till 3 400 personer i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland och visar att en återgång till kontoren är på gång – 35 procent svarade att de redan återvänt och ytterligare 51 procent väntar sig att återvända snart.

Men många som återvänder jobbar inte mer än fem dagar i veckan på kontoret. Den vanligaste uppdelningen (33 procent) är tre dagar på kontoret och två hemma. Dessutom uppgav 14 procent att de inte alls tänker återvända till kontoret.

Utskrifter gör mig mer produktiv

I genomsnitt skriver vi ut 32 procent mer på kontoret än hemma, även om 65 procent har skrivare hemma, enligt undersökningen. 28 procent svarade att de skriver ut mindre hemma för att arbetsgivaren inte ersätter kostnaderna. Men även om de inte skriver ut lika mycket upplever hela 79 procent av alla som köpt hem en skrivare under pandemin att utskrifter gör dem mer produktiva i arbetet. Dessutom uppgav merparten av de svarande (70 procent) att de är villiga att betala lite mer för mer hållbart papper. De angav även att de blivit mer intresserade av papprets utskriftskvalitet.