LTU-doktorand vinner fint pris på konferens för europeisk pappersindustri

Foto: LTU

Taraka Rama Krishna Pamidi, doktorand inom teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet, vann ett fint pris på den årliga konferensen Paper & Beyond för europeisk pappersindustri.

Taraka Rama Krishna Pamidis projekt Energy Efficient Treatment of Cellulose Fibers by Ultrasound Controlled Cavitation blev ett av de tre vinnare i kategorin Blue Sky Young Researchers Innovation Award som syftar till att främja unga forskare verksamma inom pappersindustrins värdekedja från skogsförvaltning via industriella processer till färdiga produkter.

– På grund av begränsade fossila bränslen och stigande energikostnader har energibesparing blivit allt viktigare inom pappersmassaindustrin. Mitt fokus ligger på hur man kan bli mer energieffektiv i massabearbetningen, säger Taraka Rama Krishna Pamidi i ett pressmeddelande.

Den föreslagna metoden är baserad på ultraljudskontrollerad kavitation och visar lovande resultat för en mer energieffektiv raffineringsprocess, enligt Taraka Rama Krishna Pamidi.

Kavitation är uppkomsten av kaviteter (hålrum) i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. Vätskan "kokar" d.v.s. övergår lokalt i gasform.

Vinnarna får möjligheten att besöka ett företag eller pappersbruk i en annan del av Europa än deras normala hemvist. De ges också möjligheten att få presentera sina projekt inför globala skogsindustrier och dess chefer vid CEO Roundtable, organiserat av ICFPA (International Council of Forest & Paper Associations).