Nu rullar 80-tons eldrivna timmerbilar ut

Foto: Isak Berglund Mattsson

Scania och SCA har tillsammans tagit fram en eldriven timmerbil med en teknisk kapacitet om upp till 80 ton totalvikt.

Ellastbilen kommer att transportera timmer i Västerbotten, mellan SCA:s virkesterminal i Gimonäs och SCA:s pappersbruk i Obbola utanför Umeå, redan under 2022.

För SCA är elektrifiering en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan. SCA uppskattar att de varje år transporterar cirka 8,5 miljoner kubikmeter virke från skog till industri. Virkestransporterna omfattar 265 timmerbilar i samarbete med 87 åkerier.

– Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. Eldrivna virkestransporter kommer att vara ett viktigt bidrag till SCA:s hållbarhetsarbete där vi är en del av lösningen för en fossilfri värld. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år, säger SCA:s hållbarhetschef Hans Djurberg.