Svenskt greentechföretag får stororder på utrustning från nordamerikansk massabrukskoncern

Max Gerger, vd för Mantex AB. Foto: Mantex

Det Kistabaserade greentechföretaget Mantex meddelar att de fått order på sammanlagt sex mätteknikinstrument av modellen FlowScanner från en nordamerikansk massabrukskoncern, som inte namnges. Det initiala totala värdet för de sex maskinerna till drygt 30 miljoner kronor.

Den nordamerikanska massabrukskoncernens beställningar följer på den utvärdering av en FlowScanner som koncernen inledde i januari förra året. Som Mantex tidigare kommunicerat kunde ett av koncernens bruk

”Efter sex månaders löpande kommersiell utvärdering av en FlowScanner kunde koncernens bruk rapportera effektivitetsvinster på nära 300 000 USD per månad. Vinsterna kom sig av ökad produktivitet och en mer effektiv produktionsprocess och bruket valde efter testperioden att förvärva den maskin som testerna utförts med”, skriver Mantex.

–Som vi tidigare kunnat kommunicera har kunden varit mycket nöjd med de besparingar och effektiviseringar som vår FlowScanner medfört och i linje med vad vi tidigare sagt fortsätter man därför visa intresse för att använda den på allt fler av sina bruk, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Rättigheterna till FlowScannern ägs av Andritz Technologies AB, ATAB, som sedan 2018 i sin tur ägs till 49 procent av Mantex och resterande 51 procent av det österrikiska processindustriföretaget Andritz. Sedan 2018 sköter Andritz marknadsföring och försäljning av FlowScannern medan ATAB står för produktion, leverans, service och support.

Mantex är ett svenskt greentechföretag, baserat i Kista, som utvecklar och säljer lösningar baserade på röntgenbaserad mätteknik för biomassa och träflis.