Virkespriserna steg första kvartalet

Foto: Skogsstyrelsen

Under första kvartalet 2022 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2021. Priset på sågtimmer ökade med knappt 4 procent och massaved med drygt 3 procent. Det framgår av Skogsstyrelsens senaste statistik.

I Södra Norrland ökade sågtimmerpriset med knappt 4 procent följt av Norra Norrland med knappt 3 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med drygt 1 procent medan det i Svealand var oförändrat.

När det gäller priset på massaved var ökningen störst i Norra Norrland med 6 procent medan massavedspriserna Södra Norrland var oförändrade. I både Svealand och Götaland ökade massavedspriserna med drygt 1 procent.

Även när jämförelsen görs mot första kvartalet 2021 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 13 procent. Regionalt syns ökning med 13 och 10 procent i Götaland respektive Svealand. Även i Norrland ökade priserna med knappt 11 och 9 procent i Södra respektive Norra Norrland.

Massavedspriset ökade som helhet med 8 procent. Ökningen var störst i Götaland med knappt 11 procent, därefter Norra och Södra Norrland med knappt 8 respektive drygt 5 procents uppgång. I Svealand var dock massavedspriserna oförändrade.