Södra höjer virkespriserna

Foto: Patrik Lindenbjär/Södra

Södra höjer priserna på barr- och lövmassaved. Bakgrunden är marknadens höga efterfrågan på kort och längre sikt.

Södra märker av en bestående hög efterfrågan på barr- och lövmassaved. Den starka energimarknaden leder till högre efterfrågan, samtidigt som fortsatta oroligheter med koppling till kriget i Ukraina påverkar utbudet på virkesmarknaden. Behovet av barr- och lövmassaved bedöms vara fortsatt högt under sommaren och hösten och Södra höjer därför virkespriserna från och med i dag, den 26 april.

– Efterfrågan på våra skogliga produkter fortsätter ligga på höga nivåer och väntas hålla i sig. Det är viktigt att vi har ett stabilt virkesflöde från våra medlemmars skogar för att möta industrins behov och därför höjer vi priserna på barr- och lövmassaved, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i et pressmeddelande.

Följande prisjusteringar gäller från och med 26 april 2022:

-Barrmassaved höjs med 30 kr/m³fub

-Lövmassaved höjs med 50 kr/m³fub

-Efter prisjusteringen är grundpriset för prima barrmassaved 385kr/m³fub  och prima björk- och aspmassaved 425kr/m³fub.