Nordic Paper gör sitt starkaste kvartal någonsin

Foto: Nordic Paper

Nordic Paper redovisar ett resultat efter skatt på 162 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (81).

Omsättningen steg 36,3 procent till 1 052 miljoner kronor (772). Högre försäljningspriser påverkade tillväxten positivt med 22 procent, medan den nyligen förvärvade verksamheten i Kanada bidrog med 9 procent.

Rörelseresultatet blev 202 miljoner kronor (106) och rörelsemarginalen var 19,2 procent (13,8).

Nettoomsättningen uppgick till 1.052 miljoner kronor (772).

”Vi är nöjda med att vårt fokuserade arbete levererat på våra planer under det första kvartalet. För det kommande kvartalet ser vi fortsatta möjligheter till marginalförbättring genom prishöjningar för våra produkter trots att vi räknar med viss fortsatt kostnadshöjning”, skriver vd Anita Sjölander i en kommentar till kvartalsrapporten.