Ahlstrom-Munksjö i underhållssamarbete med SKF

Foto: SKF

Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping har ingått ett samarbete med SKF inom tillståndsbaserat underhåll i syfte att öka säkerheten och höja den tekniska tillgängligheten på pappersmaskinen.

Det treåriga avtalet omfattar bland annat vibrationsmätning online av valsar på pappersmaskinen (PM13). Anläggningen i Jönköping producerar högteknologiskt elektrotekniskt isoleringspapper för bland annat transformatorer och HVDC-kablar.

För att öka kontrollen av kritisk roterande utrustning installeras nu SKF:s högpresterande IMx onlinesystem för vibrationsmätning av kritiska lagerinbyggnader. Systemet överlämnas nyckelfärdigt med ett serviceavtal där SKF genom tjänsten för kontinuerlig fjärranalys av vibrationsdata, levererar beslutsunderlag om vad som behöver åtgärdas och när det behöver åtgärdas.

– Det viktigaste för oss är inte bara att leverera system och mätvärden utan att leverera hög teknisk tillgänglighet i syfte att skapa stabil produktion. På så vis kan Ahlstrom-Munksjö fokusera på det som är viktigt för dem, det vill säga att fortsätta producera kvalitetsprodukter, säger Micael Haugland Key Account Manager på SKF.