Norskt massabruk minskar CO2-utsläpp med elektrisk torkprocess

Vafos Pulp, en norsk producent av oblekt massa för kartongtillverkning, har börjat använda el i stället för olja i sin torkprocess, vilket har minskat anläggningens koldioxidutsläpp väsentligt, enligt ABB.

Företaget har fasat ut en 9 megawatts oljepanna och har i stället börjat använda eldrivna värmare som styrs med ABB-teknik.

Kragerø massafabrik, som producerar 80 000 ton massa per år, minskar koldioxidutsläppet med 14 000 ton per år från sommaren 2022.  Det motsvarar det årliga totala utsläppet från 7 000 bilar med förbränningsmotor. 

ABB beskriver de nya luftvärmarna som energikrävande, och att de fungerar optimalt är avgörande för anläggningens säkerhet och effektivitet. Luftvärmarna är anslutna till tio ABB DCT880-tyristorstyrenheter, som styr strömförsörjningen till de elektriska värmeelementen.

Styrenheterna är placerade i containrar och har en effektoptimeringsfunktion som ser till att lasten hålls jämn, vilket minimerar risken för avbrott i det lokala elnätet. Integreringen av systemen var ett samarbetsprojekt mellan ABB och de norska systemintegratörerna EAS och Actemium Electro.

DCT880-styrenheterna har lång livslängd och innehåller toppmodern styrteknik. Det innebär att Kragerø-fabrikens operatörer kan styra torkprocessen mer exakt än när olja användes, enligt ABB. Övergången till elektricitet innebär även att det inte längre behövs något oljeförråd inom anläggningen.

–Projektet i Kragerø är ett perfekt exempel på hur organisationer kan minska sina koldioxidutsläpp genom att använda moderna elektriska alternativ, säger Lars-Fredrik Mathiesen, chef för ABB Motion i Norge.