Sveaskog minskar avverkningsnivån

Foto: Sveaskog

Sveaskog har beslutat om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. ”Det är en medveten investering och satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar till ambitionen att vara ledande inom hållbart skogsbruk”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär en minskad slutavverkningsnivå om cirka 1,0 miljoner m3fub per år jämfört med tidigare avverkningsbeslut från 2018. För föryngringsavverkning är den nya nivån 3,8 miljoner m3fub och för gallring 1,3 miljoner m3fub.

Minskad avverkningsnivå ger konsekvenser för Sveaskogs verksamhet, kunder och samarbetspartners.

– Vi är mycket medveten om det och utvärderar möjligheterna för att minska de negativa konsekvenserna. Vi har en stark skogstillväxt och framåt ser vi möjligheter att justera avverkningsnivån uppåt, säger Erik Brandsma, vd på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

– Det är en medveten satsning för ett mer värdeskapande skogsbruk. Skogens ålder kommer att öka i vissa geografier och vi ökar möjligheterna att i vår operativa verksamhet välja bestånd. Det ger oss också ökade möjligheter att balansera alla de intressen som är kopplade till våra affärer och skogsmark, tillägger Erik Brandsma.