Investeringar i ökad wellpappkapacitet allt populärare i Europa

Att investera i återvunnen eller nyfiberbaserad wellpappkapacitet är vanligt i Europa, och enligt branschsajten Euwid planeras 4,3 miljoner ton ny produktionskapacitet i Europa fram till 2024.

Investeringar i maskiner för wellpappmaterial drivs av den starka tillväxten av onlinehandel som ökat ytterligare på grund av Covid-19-pandemin. Att säkra tillgången på wellpappråvara – något som flera gånger visat sig vara komplicerat, särskilt på senare tid, enligt Euwid – spelar en nyckelroll för förpackningstillverkare när de fattar investeringsbeslut.

Enligt Euwid planerar företag som Schumacher Packaging, VPK, Model och Prinzhorn att konvertera maskiner som tidigare tillverkade finpapper och tryckpapper till att istället tillverka förpackningspapper.

Även om priserna på grafiskt papper nu har klättrat till aldrig tidigare skådade nivåer, fokuserar producenter som Norske Skog och Heinzel mer på förpackningspapper, som förväntas ha goda marknadsutsikter på medellång sikt, medan efterfrågan på grafiskt papper förväntas fortsätta krympa.

Analytiker befarar dock att överkapacitet på wellpappmarknaden kan skapas.