Ny rapport: Ljus framtid för marknaden för fluffmassa

Kompresser är en typisk nonwoven-produkt.
Nonwoven-produkter tillverkade av fluffmassa är vanliga inom sjukvården. Foto: Bobjgalindo/Wikimedia Commons

En ny rapport från det amerikanska marknadsundersökningsföretaget Smithers, ”The Future of Fluff Pulp to 2027”, spår att fluffmassamarknaden kommer att öka kraftigt de närmaste åren, med en tillväxttakt på 3,4 procent från 2022 till 2027. I Sverige tillverkas fluffmassa i bland annat Stora Ensos bruk i Skutskär. Där har man nyligen beslutat sig för att investera 40 miljoner euro, pengar som ska gå till ny teknik och effektiviseringar av just fluffmassalinjen. Detta samtidigt som Stora Enso i år beslutat att avyttra fyra av sina produktionsanläggningar, varav två i Sverige.  

 

Fluffmassa tillför absorptionsförmåga till engångshygienprodukter, vilket är det huvudsakliga användningsområdet för fluffmassa. Följaktligen kommer den prognosticerande ökade användningen av fluffmassa att komma från växande efterfrågan på hygien- och andra nonwoven-produkter.

Rekordhöga priser

Rekordhöga priser och återhämtad efterfrågan skruvar upp den globala konsumtionen av fluffmassa, som väntas uppgå till 6,90 miljoner ton och ett marknadsvärde på 8,31 miljarder dollar i år, vilket kan jämföras med siffran för 2021 på 6,88 miljarder dollar, och det får fluffmassaproducenter att i år tro på en kommande högkonjunktur, enligt Smithers.

Man bör dock ta prognosen med en nypa salt eftersom den publicerades i februari i år strax innan kriget i Ukraina bröt ut och den betydande osäkerhet om marknadskonjunkturer på kort och lång sikt som det har fört med sig, har naturligtvis inte tagits i beaktande.   

Rapporten ”The Future of Fluff Pulp to 2027” kartlägger alla större, kommersiella fluffmassasegment, baserat på process och slag, såväl som vilka fluffmassamarknaderna är, uppdelat på region och slutanvändningsområde.

Rapporten förutspår att fler massabruk runtom i världen kommer att konverteras från dissolving- och pappersmassa till fluffmassaproduktion de närmaste åren.  Sådana konverteringsprojekt bedöms rentav vara av avgörande betydelse för att uppfylla konsumenternas ökade efterfrågan på fluffmassa på kort- och medellång sikt.

Expansion i Sydamerika

I Sydamerika har redan många fabriker expanderat produktionen av fluffmassa de senaste fem åren, men trots det är utbudet fortsatt otillräckligt för att mätta efterfrågan i år.  

I år har priset på fluffmassa tangerat 2000 dollar per ton, vilket är två till fyra gånger högre än det historiska snittet. Efterfrågan stimuleras av återhämtningen av världsekonomin efter Covid-19 men har ytterligare stärkts av kravet på mer hållbara material i hygienprodukter (blöjor, kläder för småbarn, vuxeninkontinensskydd och andra hygienartiklar) samt nonwovens, särskilt våtservetter.

Rapporten tror dock inte att rekordpriserna på fluffmassa som setts under första halvåret 2022 kommer att kunna upprätthållas hela året, men marknaden kommer att förbli stark.

Mogna marknader i väst

Nordamerika dominerar tillverkningen av fluffmassa i världen. År 2022 är det den enda regionen som är en nettoexportör av fluffmassa, även om de snart väntas få sällskap av Sydamerika i den rollen. Ny efterfrågan under perioden 2022-2027 kommer främst från Asien, där man enligt prognosen kommer att förbruka 2,9 miljoner ton till ett värde av 3,0 miljarder dollar 2022. I år förväntas Asien också starta egen produktion av fluffmassa.

I Nordamerika och Västeuropa är de viktigaste konsumentsegmenten för fluffmassa engångsartiklar i hygienapplikationer. Det är relativt mogna marknader och ”specifika utmaningar där väntas uppstå i samband med förändrade konsumtionsmönstren”.

Hygienprodukter kommer att stå för nästan 90 procent av de globala volymerna 2022, men förändringar inom produktutveckling kommer att innebära att tillväxten stagnerar fram till 2027. Orsaken är bland annat försäljning av blöjor som använder mindre eller ingen fluffmassa alls i de inre absorberande skikten

Forskning och utveckling

Tillväxten kommer att öka mycket snabbare i nonwoven-substratapplikationer, särskilt luftlagda (”airlaid”) produkter. Utvecklingen stöds av den globala trenden att eliminera plast- och plastavfall, särskilt i våtservetter.

Fluffmassa är en av de mest hållbara råvarorna i nonwoven-produkter - våtservetter kan innehålla upptill 80-85 procent fluffmassa och andelen kan stiga till 90 procent för exempelvis bordsdukar. Inom forskning och utveckling riktar man idag mycket in sig på att utveckla biologiskt nedbrytbara produktionslinjer för ”airlaid”-produkter, utan användning av plastbaserade material som bindemedel, enligt rapporten. Det finns också en marginellt men snabbt växande marknad för fluffmassa i produkter av jetfiltad fiberduk.

Största tillverkarna

Barrved fr förväntas fortsätta vara den huvudsakliga råvaran i fluffmassa, men den kan senare kompletteras med andra trädslag som sydamerikanska eukalyptus samt en begränsad användning av återvunnen fiber.

De största tillverkarna av fluffmassa är samtidigt dominanter på mjukpappersmarknaden. Flertalet är nord- eller sydamerikanska globala koncerner och europeiska företag lyser med sin frånvaro. Bland tungviktarna kan nämnas Georgia-Pacific, International Paper, Domtar, Imerys, Arauco, Suzano och Klabin.

Investering i Skutskärs bruk

Stora Enso är den största tillverkaren av fluffmassa i Europa, och massabruket i Skutskär tillverkar fluffmassa för olika hygien- och nonwoven-produkter. I Skutskärs bruk med 420 anställda produceras även lövvedsmassa och kraftmassa av barrved. Den sammanlagda produktionen är 540 000 ton massa.

Tidigare i vår kom beskedet, som nog kom som en kalldusch för många, att Stora Enso centralt i koncernen beslutat att avyttra fyra av sina anläggningar i Sverige, Finland och Tyskland. Hylte bruk och Nymölla bruk är två produktionsanläggningar som kommer att säljas. Skutskärs bruk berörs inte av beskedet då produktionen där anses ha framtidspotential och inte är inriktad mot papper.

Ny blekningsteknik

I pressmeddelandet står att Stora Enso ”ska fokusera på den långsiktiga potentialen för förnybara produkter inom förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial”. I den sistnämnda kategorin, ”innovationer inom biomaterial”, ingår fluffmassa.

Fluffmassa kan knappast klassas som en innovation i sig, men den aviserade mångmiljoninvesteringen avser bland annat införande av ny blekningsteknik i fluffmassalinjen. Denna ska, enligt Stora Enso, ”förbättra såväl den operativa effektiviteten som anläggningens koldioxidavtryck”. Det framgår inte om mångmiljoninvesteringen öppnar för ökad produktionskapacitet, men den kommer att möjliggöra en minskning av antalet blekningslinjer från tre till två. En blekningslinje kommer alltså att stoppas, vilket också medför personalneddragningar, och en ny, uppgraderad linje beräknas vara driftklar under andra kvartalet 2023.

 

 

Fakta:

Fluffmassa

Fluffmassa är en typ av kemisk massa gjord av långfibrig barrved. Viktiga parametrar för fluffmassa är bulk- och vattenabsorptionsförmåga.

Fluffmassa utvecklades först för användning i engångsbindor. Tillverkare av engångsblöjor var också tidiga användare av fluffmassa på grund av materialets låga kostnad och höga absorptionsförmåga.  

På 1980-talet började kommersialiseringen av fluffmassa i olika papperskvaliteter, vilket gav bättre bulk, porositet, styrka, mjukhet och vattenabsorberande egenskaper jämfört med vanligt mjukpapper.

De huvudsakliga användningsområdena för fluffmassa finns inom hygienindustrin, nonwoven-produkter (våtservetter och kompresser bland annat) samt läkemedelsindustrin.

 

Text: Simon Matthis