PulPac lägger till två nya patent till sin patentportfölj för torrformad fiber

Foto: PulPac

Förpackningsspecialisten PulPac har lämnat in två nya patentansökningar för att utöka sin patentportfölj för torrformad fiber.

De två nya patenten är kopplade till utmatningselement (”ejection element”). Syftet med utmatningselement att enkelt få produkten att lossna från sin form. De kan även användas för att trycka mönster i produkter, som kan läsas av eller skannas i informationssyfte.

Torrformad massa är PulPacs specialitet. Det är en patenterad uppfinning som förpackningstillverkare får tillverka på licens.  Torrformad fiber används främst för att ersätta engångsplast.

Hittills har PulPac 28 patentfamiljer med 85 beviljade nationella patent plus 50 pågående patentansökningar. Nya patentansökningar lämnas in löpande.

Peter Ekwall, CIPO, kommenterar:

–Innovationer upptäcks och tas om hand varje vecka, vilket ger oss möjlighet att snabbt utöka vår patentportfölj med god kvalitet. Vi ser också ett ökat intresse från våra partners att bidra till patent- och teknikpoolen.