Billerud Korsnäs företrädesemission kraftigt övertecknad

Bild: BillerudKorsnäs

Billerud Korsnäs företrädesemission blev kraftigt övertecknad, enligt det definitiva utfallet som var i linje med det tidigare meddelade preliminära utfallet. Bolaget tillförs 3 498 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 97 procent med stöd av teckningsrätter och blev totalt övertecknad med 211 procent. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt nyttjas, uppger Finwire.

Bolaget emitterar 41,39 miljoner nya aktier och har därefter 249,61 miljoner aktier utestående.

Det var i slutet av maj i år som styrelsen för BillerudKorsnäs beslutade om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 3,5 miljarder kronor.

Befintliga aktieägare fick en teckningsrätt för varje innehavd aktie i BillerudKorsnäs. Fem teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie. Teckningsperioden löpte från och med den 3 juni 2022 till och med den 17 juni 2022.

Syftet med nyemissionen är att återbetala en del av den skuld som upptogs i samband med förvärvet av den amerikanska massa- och pappersjätten Verso.

Bolagets tre största aktieägare, AMF Pension & Fonder, FRAPAG Beteiligungsholding och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 26,5 procent av det totala antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs, har åtagit sig att i företrädesemissionen teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar.