Cellwood får order från två indiska pappersbruk

Bild: Cellwood

Nässjöbaserade Cellwood Machinery har fått order på leverans av dispergeringsenheter till Maruti Paper och Padmavati Paper, två pappersbruk i Indien. Dispergeringsenheterna, som används både för att förstärka returfiber och minska föroreningar i massan, är en del av uppgraderingsprojekt av kraftpappersproduktion.

Uppstarten av de nya enheterna är planerad till början av 2023.

Ordervärdet har inte offentliggjorts.

Maruti Papers Limited startade produktion 1990 med en initial installerad kapacitet på 9000 ton per år (TPA). Under åren har företaget utökat sin verksamhet avsevärt och tillverkar nu 100 000 TPA.

Padmavati Paper & Pulp grundades 2007 och tillverkar pappersförpackningar som används inom jordbruket, e-handel och livsmedelsindustri bland annat.