Svensk lösning för mätning av fukt i flis

Max Gerger. Foto: Mantex

Mätteknikteknikföretaget Mantex meddelar att de kommer att intensifiera marknadsföringen av sin fuktmätningsprodukt Biofuel Analyzer genom att tillverka fem nya sådana produkter.

Beslutet tas mot bakgrund av att Mantex märkt ett ökande intresse från massa- och pelletsindustrin för att använda Biofuel Analyzer för att mäta fukthalten i sågverksflis. Då vill man ha denna produkt i lager, så att utrustningen vid beställning snabbt kan levereras till kund.

Mantex Biofuel Analyzer har utvecklats för att effektivt kunna mäta fukt- och askhalt samt energiinnehåll i biomassa. Sedan i vintras pågår fälttester av produkten tillsammans med kraftvärmeverk.

Waggeryd Cell lade den första kommersiella beställningen på en Biofuel Analyzer. Leveransen till Waggeryd Cell kommer att ske under juli i år och följer på en period av tester med referensmätningar i laboratorium samt interna tester.

–Våra tester har tydligt visat att vår Biofuel Analyzer är tillräckligt stabil för industriella miljöer och att den med god marginal klarar de krav som kunder ställer avseende mätning av fukthalt i träflis, säger Mantex vd Max Gerger.