USA-räntan upp med 75 punkter

Mark Lennihan/AP: Besked om den amerikanska styrräntan kom under onsdagen. Arkivbild.

Feds kommittéledamöter var eniga om höjningen, till skillnad från den förra höjningen i juni. Enligt centralbanken kommer räntan även i fortsättningen att höjas om så krävs.

Höjningen kommer mot bakgrund av den stegrande inflationstakten som drabbat USA och resten av världen. I juni låg landets inflationsnivå på 9,1 procent, den högsta siffran sedan 1981.

Den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell uppgav under presskonferensen att fler höjningar kan komma att följa för att dämpa inflationstakten. Han beskrev den nuvarande inflationsnivån som ”alldeles för hög” och att fler ovanligt stora ränteökningar kan följa i närtid – om inte inflationen minskar.

De kommande månaderna kommer vi att leta efter övertygande bevis på att inflationen är på väg ned och tillbaka till två procent, säger Jerome Powell.

Högsta räntenivån sedan 2018

Onsdagens höjning är den andra så kallade trippelhöjningen på raken. Vid det senaste räntebeskedet i juni höjde Fed styrräntan med 75 punkter – den största räntehöjningen på 28 år. Då höjdes räntan till intervallet 1,50–1,75 procent.

Den nya räntenivån är den högsta sedan 2018. Trots utbred oro för att en räntehöjning kan leda till recession anser Fed att tidigare månaders höjningar ännu inte haft tydliga negativa effekter på den amerikanska arbetsmarknaden.

”Jobbtillväxten har varit robust de senaste månaderna, och arbetslösheten har varit fortsatt låg", uppgav Feds ledamöter i ett uttalande inför onsdagens räntebesked.

Spekulerades i jättehöjning

Efter förra månadens oväntat höga inflationssiffror spekulerades det i en ännu mer drastisk höjning från Fed, på 100 punkter – som i så fall hade varit den kraftigaste höjningen på över 33 år. Nu nöjde sig Fed med 75 punkter men fortsatta räntehöjningar detta år är att vänta – och det kan bli ytterligare en dubbel- eller trippelhöjning även vid nästa möte i september.

Samtidigt har spekulationerna på Wall Street ökat kring att Fed efter det kommer att börja sänka räntan redan nästa år, något som har sin grund i recessionsoron som växer i USA, skriver The Wall Street Journal.