Expert: Tveksam till halverade elpriser

Johan Nilsson/TT: De höga gaspriserna inom EU påverkar även svenska elpriser. Arkivbild.

De höga elpriserna till följd av skenande gaspriser har drabbat samtliga EU-länder hårt.

EU-kommissionen har redan presenterat utkast till olika förslag för att få ned elpriserna, och då är bland annat ett att elpriserna ska frikopplas från gaspriserna inom EU. När EU:s energiministrar möts i Bryssel nästa vecka kommer frågan också vara högst upp på dagordningen.

I Spanien har man redan infört ett takpris för naturgas som används till elproduktion, en modell som även har diskuterats på andra håll.

Det skulle i sin tur innebära att marginalkostnaden för gaskraft sjunker vilket skulle pressa ned elpriserna på kontinenten och i södra Sverige ordentligt, säger Christian Holtz som är elmarknadskonsult på Merlin & Metis.

Kan bli spansk modell

Om det blir en liknande modell som kommer att appliceras i hela EU är däremot svårt att säga, enligt Magnus Thorstensson, elanalytiker på Energiföretagen.

Jag misstänker att det borde vara ett EU-omfattande förslag. Men hur man har tänkt att genomföra detta är svårt att säga innan det finns ett mer detaljerat förslag, säger han.

Enligt regeringens beräkningar skulle en frikoppling av gaspriserna kunna innebära minst en halvering av elpriserna i södra Sverige. Om det blir så är svårt att förutsäga i nuläget, enligt Magnus Thorstensson.

Spontant tycker jag att det låter väldigt mycket. Ska man få ner priserna på den nivån skulle man också behöva sätta ett pristak för kolkraft också och det har jag inte hört varit uppe för diskussion, säger Christian Holtz.

Inte minskat naturgasanvändningen

Men om man utgår från den spanska modellen så har det fungerat i praktiken och implementeringen har gått rätt fort, fortsätter han. Det har däremot inte minskat naturgasanvändningen i Spanien.

En snabb analys som gjorts visar att priserna har gått ned, dock inte lika mycket som önskat. Elexporten till Frankrike har ökat och även naturgasanvändningen, säger Magnus Thorstensson.

Det som kan dra ut på tiden är också finansieringsfrågan eftersom vissa länder använder mer naturgas än andra. Till exempel drabbas elkunder i södra Sverige av höga gaspriser i Tyskland, trots att Sverige använder väldigt lite gas.

Då kan man utgå från att vissa länder motsätter sig en solidarisk finansiering. När det börjas prata om vem som ska öppna plånboken så kommer det inte att gå snabbt, det är min spontana reaktion.

Om förslaget ska kunna vara effektivt måste en ny EU-modell i så fall kunna finnas på plats innan vintern, då elpriserna väntas nå ännu högre höjder.

Jag har själv svårt att se hur man ska hinna få det på plats så pass snabbt. Det låter optimistiskt, säger Christian Holtz.