OptiGroup förvärvar SG Verpakkingen i Nederländerna

Foto: SG Verpakkingen

Göteborgsbaserade OptiGroup har förvärvat 100 procent av bolaget SG Verpakkingen i Nederländerna. Förvärvet innebär att affärsområdet Packaging ytterligare befäster sin position i Benelux, framhåller Optigroup.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

SG Verpakkingen tillhandahåller ett brett utbud av förpackningsmaterial och skräddarsydda förpackningslösningar till kunder främst inom den professionella flyttbranschen. Målet är att fortsätta utveckla SG Verpakkingen som en helägd verksamhet och stärka kunderbjudandet.

OptiGroup, med en nettoomsättning på cirka 1,4 miljarder euro och 2 000 anställda, har sitt huvudkontor i Göteborg.