Sverige har uppnått återvinningsmålet för förpackningar

Foto: FTI

Återvinningen av hushållsförpackningar överträffar såväl Sveriges som EU:s höga återvinningsmål. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI, skriver Paper Province. Fler förpackningar i papper, plast och metall återvanns och fick nytt liv under 2021 jämfört med året innan.

Enligt materialåtervinningsmålen ska minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på den svenska marknaden återvinnas till nya produkter. Ny statistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen) visar att återvinningsgraden i Sverige överträffar målet. Totalt sett återvanns 67 procent av förpackningarna som sattes på marknaden av FTI:s producenter, till nya produkter förra året.  

– Statistiken för 2021 visar att insamlingen i vårt system slog rekord för tionde året i rad. Det är väldigt glädjande att vi nu kan konstatera att den faktiska återvinningen av förpackningarna också ökar och är högre än det nationella återvinningsmålet. Att källsortera sina förpackningar är en enkel sak som alla kan göra för att bidra, säger Helena Nylén, vd på FTI.

Siffrorna visar även att återvinningsgraden av papper, plast och aluminium är högre jämfört med året innan. Enligt statistik från Returkartong ökade återvinningen av hushållens pappersförpackningar med 9 procent under 2021 och att det nu inte är långt kvar till det nationella målet på 85 procent.