Tysk mjukpapperstillverkare insolvent

Foto: Hakle

Den tyska mjukpapperstillverkaren Hakle är insolvent och har inlett processen att omorganisera sig genom självförvaltning.

Orsaken är de höga energi- och materialpriserna som gjort det ohållbart att driva företaget vidare i sin nuvarande form:

”Nuvarande energi- och materialpriser har målat in företaget i ett hörn. Det traditionsrika företaget hamnade i en malström av aktuella händelser: den energiintensiva pappersindustrin har varit föremål för allvarliga snedvridningar på de globala råvaru-, logistik- och energimarknaderna sedan coronapandemin började. Sedan tre år tillbaka har företag brottats med kraftigt ökade utmaningar – framför allt inom gas- och elsektorn. Detta har varit fallet sedan omkring hösten 2021, med en intensifiering av situationen sedan Ukrainakrigets början vilken kan beskrivas som historisk.”

”Det har ännu inte varit möjligt att föra över de kraftigt ökade kostnaderna för material- och energianskaffning och transporter till kunder inom dagligvaruhandeln och apotekssektorerna i tillräcklig omfattning”, skriver Hakle i ett pressmeddelande.

–Självförvaltningen erbjuder oss den nödvändiga flexibiliteten och snabbheten för att hållbart omstrukturera vår verksamhet och att ompositionera den helt i våra anställdas, kunders och fordringsägares intresse, säger Volker Jung, vd för Hakle GmbH.

Hakle i Düsseldorf har cirka 225 anställda och en omsättning på 80 miljoner euro (2019). Man tillverkar alltifrån toalettpapper till hushållspapper.