Mondi öppnar återvinningslabb för papper

Foto: Mondi

Den globala förpacknings- och pappersjätten Mondi har öppnat ett återvinningslabb vid sitt bruk i Frantschach i Österrike. Syftet är  att testa återvinningsbarheten av papper och pappersbaserade förpackningar som innehåller annat material, såsom bestrykningar.

Genom att genomföra återvinningstester internt påskyndar man processen att utveckla hållbara förpackningar, menar Mondi. Även om pappersförpackningar har många hållbarhetsfördelar, har de också vissa begränsningar, särskilt när det gäller barriärmaterial för livsmedelsprodukter.  

Data som samlas in på labbet kan användas för att förbättra befintliga produkter och ge information om deras miljöpåverkan. Mondi kommer också att använda resultaten för att avgöra hur utformningen av hur nya förpackningar kan förbättras samt hur man bäst kan förbättra cirkuläriteten i materialflödenen.

Labbet fungerar på liknande sätt som industriella återvinningsanläggningar, men i mindre skala. Resultaten som genereras kan ge konkreta bevis på att materialet kan återvinnas.

Elisabeth Schwaiger, chef för FoU, Mondi, säger i ett pressmeddelande:

– Möjligheten att förse våra kunder med information om återvinningsbarheten av våra produkter kommer att vara en nyckelfaktor i våra ansträngningar att utveckla mer hållbara lösningar och förbättra vårt värdeerbjudande för kunderna. För närvarande är 78 procent av Mondis koncernövergripande portfölj redan antingen återanvändbar, återvinningsbar eller komposterbar.