Svensk pappersindustri kan gynnas av prischocken på energi

Skutskärs massabruk. Foto: Papper/Wikimedia Commons

Svensk massa- och pappersindustri står stark i förhållande till konkurrenter på kontinenten, då de inte drabbas lika hårt av energiprischocken. De kan till och med gynnas av energikrisen. Det framgår av en ny analys från Danske Bank.

”Massa- och papperskonjunkturen är stark men energipriserna pressar europeiska pappersproducenter utan egen massaproduktion”, skriver Danske Bank.

Dessa företag drabbas nu av en kostnadschock utan motstycke enligt banken. Många svenska papperstillverkare har däremot egen massaproduktion. De genererar egen, förnyelsebar bioenergi från restprodukter som bark, svartlut eller grot, vilket ofta gör dem helt självförsörjande på energi. 

– De har ett mycket gynnsamt läge i nuvarande situation, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk, Danske Bank.