Nominera till Paper Province Award 2022!

Nu är det dags för en ny omgång av Paper Province Award. Det värmländska skogsklustret välkomnar nomineringar av en person eller en grupp ”som bidragit till att boosta den cirkulära skogliga bioekonomin”.

Syftet med priset, som är på 25 000 kronor, är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för skogsbaserad bioekonomi och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxten och företagandet i regionen.

Priset kan gå till en specifik innovation, en rad insatser eller en livsgärning. Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi.

Prisutdelningen kommer att äga rum när Paper Province anordnar sin stora branschträff Papermakers Night 29 november.

Paper Province Award har delats ut årligen sedan 2018. Tidigare vinnare är Christer Gustavsson på BioShare, Lars Jernström på Karlstads universitet, UMV Coating Systems och Lars Atterfors på Atterfors Consulting.