Ny studie på orienterade massafiberark

Skiss: MoRe

Två forskare vid MoRe Research, Diana Reyes Forsberg och Oskar Westin tillsammans med KTH, publicerade nyligen en artikel med titeln "En metod för kemisk och fysikalisk modifiering av orienterade massafiberark.

Kompositmaterial är idag ofta tillverkade av plast och förstärkta med kol- eller glasfiber. För att få en hållbarare produkt kan förnybara råvaror användas för att skapa så kallade biokompositer. Trämassafibrer har goda mekaniska egenskaper vilket MoRe menar är fördelaktigt vid förstärkning av biokompositer. Enligt MoRe kan modifiering av träfibrer förbättra kompatibiliteten med den polymera matrisen som ska förstärkas.

I studien tillverkades orienterade ark med tät fiberstruktur vilket också ska vara bra för dessa applikationer. En metod presenterades där fibermodifiering utfördes efter arkformning vilket ledde till betydligt bättre mekanisk styrka och dessutom en ökad töjbarhet hos förstärkningen. Detta förklaras av att man undviker problematiken med att forma täta ark med goda fiberbindningar från en modifierad massa.