Nordic Paper höjer ambitionen i sina miljömål

Bäckhammars bruk. Foto: Nordic Paper

Nordic Paper har antagit nya skärpta mål för att minska sin klimatpåverkan. De totala utsläppen av fossila växthusgaser från Nordic Papers verksamhet, inklusive indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster, ska minska med 50% till 2030 jämfört med 2020. Vidare ska de direkta utsläppen från bolagets egen verksamhet samt från inköpt energi minska med minst 50% för samma tidsperiod.

Nordic Paper tillverkar specialiserade kraftpapper och naturligt fettresistenta papper för användning framför allt inom livsmedelssektorn.

Företaget konstaterar att många av bolagets pappersprodukter gör hållbarhetsnytta genom att ersätta produkter av andra material, till exempel fossilbaserad plast. Bolagets verksamhet har klimatpåverkan från den egna verksamheten, från inköpt energi och från inköpta varor och tjäns

De nya klimatmålen är utfallet av en genomförd översyn av bolagets strategi inom hållbarhetsområdet, skriver Nordic Paper.  I denna översyn har bolagets fokusområden för hållbarhetsarbetet uppdaterats till att säkerställa en hållbar arbetsmiljö, att reducera klimatpåverkan och att leverera produkter med hållbarhetsnytta.

- Hållbarhetsprestanda och höga ambitioner inom hållbarhetsområdet är viktiga delar av vår verksamhet och en affärsdrivare med ökande betydelse för oss. Med våra nya klimatmål signalerar vi att vi och våra produkter är med och bidrar till en omställning till ett mer hållbart samhälle, säger Anita Sjölander, vd för Nordic Paper.

- Vi har gjort förbättringar under det senaste decenniet i vår verksamhet med att både minska användningen av fossila bränslen och även se över konsumtionen av till exempel kemikalier med hög klimatpåverkan. Över det senaste året är det fokuserade arbetet på att minska klimatpåverkan vid vår anläggning i Säffle ett gott exempel. Vi ser att det finns potential att göra mer vilket vi ser fram emot, säger Christian Persson, Nordic Papers produktionsdirektör.

De nya målen börjar gälla omgående.