Kraftig resultatökning för Arctic Paper

Grycksbo bruk. Foto: Calle Eklund/Wolf-1/Wikimedia Commons

Arctic Paper har redovisat en kraftig resultatökning för tredje kvartalet och räknar med rekordresultat 2022, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.

Nettoomsättningen steg 57,6 procent till 1 402,1 MPLN (889,7).
Ebitda-resultatet blev 298,2 MPLN (102,1), med en ebitda-marginal på 21,3 procent (11,5).

 - Vår marginal låg kvar på hög nivå men påverkades av ökade kostnader för råvaror, energi och transporter, kommenterar vd Michal Jarczyński i delårsrapporten.

- Samtidigt som vår verksamhet sätter nya rekord är det makroekonomiska läget mer osäkert än någonsin. Vi har en hög beredskap för en period då både våra kunder och den allmänna efterfrågan kan påverkas kraftigt av kostnadsinflation och stigande energipriser. Jag förväntar mig rekordresultat för koncernen 2022. Även om vi fortfarande ser på den närmaste framtiden med tillförsikt är vi samtidigt väl förberedda med en stark balansräkning för mer turbulenta tider som kan komma, samt för de kommande planerade investeringarna, kommenterar Michal Jarczyński.

För Rottneros – massasegmentet – ökade intäkterna under det tredje kvartalet med 41 procent till 806 miljoner kronor (570 miljoner) med ett EBITDA-resultat på 233 miljoner kronor (130 miljoner). Produktionsvolymen för perioden ökade till 96 000 ton (92 000 ton). Rottneros beslutade under perioden att lägga ner tillverkningen av slipmassa. Kostnaden för nedläggningen förväntas bli 60 miljoner kronor, medan Rottneros planerar att investera 160 - 200 miljoner för att avsevärt öka kapaciteten och produktionen i brukets CTMP-linje.