Södra tillsätter ny forskningsdirektör och affärsområdeschef

Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog och Peter Karlsson, ekonomi- och finansdirektör. Foto: Södra

Södra tillsätter en ny befattning som forskningsdirektör med inriktning familjeskogsbruk, skog och råvara, detta för att stärka familjeskogsbrukets förutsättningar.

Olof Hansson, tidigare affärsområdeschef för Södra Skog, får den nya rollen.

Rollen är nyinstiftad på Södra och Olof kommer att ansvara arbetet inom skoglig strategisk forskning och utveckling. Det innebär enligt Södra ett stort fokus på att stärka mätbarhet i skogsbruket och bidra med ytterligare kunskap och insikter om familjeskogsbruket.

– Den allmänna debatten, marknadens krav och politikens utveckling ställer höga krav på oss att bidra med ytterligare kunskap och insikter om såväl skogen som familjeskogsbruket. Att leda och följa med utvecklingen baserat på senaste vetenskapen och beprövade metoder är centralt för att vår rådgivning ska vara relevant och hålla den kvalitet som våra medlemmar förväntar sig. Med klimatanpassade skogar och rätt skogsbruksmetoder framtidssäkras skogsgårdens lönsamhet för kommande generationer. Jag ser fram emot att leda arbetet framåt tillsammans med alla kollegor i en tid då skogens alla nyttor står högt upp på många önskelistor, säger han.

Peter Karlsson, tidigare bland annat CFO och tillförordnad vd, blir samtidigt ny affärsområdeschef för Södra Skog.

Peter kommer att ansvara för att utveckla Södra Skog och dess organisation för att möta behoven inom bland annat medlemserbjudande, flödesstyrning och skogsskötsel. I detta ligger bland annat att dra nytta av digitaliseringens kraft i Södra Skogs verksamhet.