Den globala handeln med barrvirke minskade föll med 10 procent under första halvåret

Den globala handeln med barrvirke minskade med cirka 10 % under första halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. Det mesta av nedgången drevs av lägre efterfrågan på virke i Kina, USA och Tyskland.

Nedgången i virkeskonsumtionen i världen kan sägas ha kommit vid en läglig tidpunkt sedan europeiska länder, Nordamerika och Asien bojkottat ryska skogsprodukter efter att landet invaderade Ukraina. Som ett resultat föll Rysslands virkesexport med över 30 % på årsbasis under de första sex månaderna 2022 och förväntas falla ytterligare under årets andra halvår, enligt Wood Resource Quarterly.

En försvagad efterfrågan på virke och kraftigt fallande virkespriser märktes i hela Nordamerika under vår- och sommarmånaderna. De mest betydande produktionsminskningarna sågs i British Columbia och västra USA.

Rysslands invasion av Ukraina och bojkotten av ryska skogsprodukter skapade mycket osäkerhet på den europeiska virkesmarknaden, enligt Wood Resource Quarterly. Många förväntade sig att virkesflöden från öster in i Europa skulle upphöra ganska snabbt. Som ett svar började köpare bygga upp lager med förväntningar om att utbudet skulle bli snävare under årets andra halvår, enligt Wood Resource Quarterly. Denna kortsiktiga efterfrågeuppgång avtog dock snabbt och virkespriserna backade under försommaren.

Virkesexporten från de nordiska länderna sjönk med cirka fem procent på årsbasis under de första fem månaderna.

2019 var Kina världens största importör av barrvirke och importerade drygt 27 miljoner m3. Men under de följande två åren sjönk importvolymerna med 44 % och importen 2022 är på väg att nå sina lägsta nivåer på tio år då efterfrågan har sjunkit inom byggsektorn. Virkesvolymen från Ryssland minskade mest från 2021 till 2022, men Ukraina, Kanada och Chile är de länder som tappat mest i marknadsandelar.