Katrinefors bruk får klartecken för utbyggnad av mjukpapperskapacitet

Ill: Metsä Tissue

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i Sverige har beviljat miljötillstånd för modernisering och expandering av Katrinefors Bruk som ägs av Metsä Tissue, en del av Metsä Group. Nästa steg i processen är att förbereda Metsä Groups slutgiltiga investeringsbeslut.

Det nya tillståndet skulle möjliggöra en ökad årlig produktionskapacitet från dagens 75 000 ton till 145 000 ton färskfiberbaserat mjukpapper och ge 50–100 ytterligare arbetstillfällen till bruket, skriver Metsä Tissue i ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att ha fått detta positiva beslut från Mark- och miljödomstolen. Nu är nästa steg att förbereda själva investeringsbeslutet, säger Esa Paavolainen, projektdirektör vid Katrinefors bruk i ett pressmeddelande.

Katrinefors bruk tillverkar produkter av mjukpappersmärkena Katrin, Lambi och Serla bland annat. Investeringen i modernisering och utbyggnad av Katrinefors bruk skulle bli en av de största i Metsä Tissues historia.