Världens största massaproducents åtagande: plantera 2 miljarder nya träd

Foto: Neil Palmer/Wikmedia Commons

Värdens största massaproducent, brasilianska Suzano, har gått samman med sex andra företag, bland annat bankjätten Santander och ett gruvbolag, för att grunda ett nytt bolag kallat Biomas. Målet är att rädda regnskog i Amazonas och plantera nya träd. Totalt kan det bli två miljarder nya träd på en yta av Schweiz storlek. Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

Det nya bolaget kommer att börja med att identifiera områden som drabbats av avskogning både i och utanför Amazonas i Brasilien.

Avskogning har varit ett hett debatterat ämne under den första veckan av klimatmötet COP27, eftersom vissa länder kräver restriktioner för produkter som orsakar avskogning och andra söker kompensation för att skydda sina egna skogar. I Amazonas, där avskogningen nådde rekordnivåer under första halvåret 2022, är behovet akut att ta itu med problemet.

Biomas räknar med att finansiera sitt projekt genom försäljning av koldioxidkrediter. Det är oklart exakt hur mycket företaget förväntar sig att initiativet kommer att kosta, men enligt en studie ledd av WRI Brasil och The New Climate Economy skulle det kosta minst 3,5 miljarder dollar att återställa 12 miljoner hektar skogsmark.