Skogsindustrierna sågar studie om skogsavverkningar

Naturskog. Foto: Staffan/Wikimedia Commons

Forskare från bland andra Lunds och Umeå universitet har publicerat en studie över avverkningar i skog som är mer än 140 år gammal. Rapporten har stora brister, menar Magnus Berg på Skogsindustrierna.

Forskarna drar slutsatsen att skogar äldre än 140 år kommer att vara borta om 50 år, med nuvarande avverkningstakt. Den officiella statistiken visar dock att arealen av sådan gammal skog ökar.

– Hur mycket skog vi har, hur mycket den växer, hur mycket som avverkas och var är välkänt sedan 1925 genom riksskogstaxeringen. Därför har jag svårt att se att forskarna kommer med nya fakta om avverkningar i denna rapport, där man dessutom bortser från stora arealer formellt och frivilligt skyddad skog som hyser gammal skog, säger Magnus Berg,

Problemet med studien är att gammal skog likställs med höga naturvärden:

– Skogar med höga och svårersättliga naturvärden ska inte avverkas. I rapporten görs dock en förenkling när man likställer naturlig skog med träd över viss ålder, Arealen gammal skog har dessutom ökat markant sedan 1990-talet, vilket man inte beskriver i rapporten, säger Magnus Berg.