Metsä Board publicerar interaktiva färdplaner för klimat och vatten

Metsä Board, en del av Metsä Group, har publicerat nya detaljerade och interaktiva färdplaner för att visualisera de åtgärder som pågår och kommer att vidtas för att nå 2030-målen för klimat och vattenanvändning. Färdplanerna ska uppdateras minst en gång per år.

Även framtida investeringar, som är på planeringsstadiet, ingår i färdplanerna.

De interaktiva färdplanerna visar både historiska och prognostiserade åtgärder bruk för bruk, samt deras inverkan på att uppnå målen. Klimatplanen består av två avsnitt: resan mot 100 % fossilfri energi och arbetet för noll CO2-utsläpp. Färdplanen mot vattenmålet beskriver minskningen av användningen av processvatten per ton produkt.

Metsä Boards mål är att till slutet av 2030 kommer ha fasat ut användningen av fossila bränslen och all fossilbaserad inköpt energi.