Världens första anläggning för cellulosabaserade skruvkorkar invigd

Foto: Paper Province
Foto: Paper Province

Företaget Blue Ocean Closures har nyligen invigt sin första produktionsanläggning för cellulosabaserade skruvkorkar i Säffle.

Enligt näringlivsklustret Paper Province, där företaget är medlemmar, finns en enorm marknad för produkterna då aktörer runt om i världen ser sig om efter förnybara förpackningsalternativ.

Skruvkorkarna och skruvlocken är baserade på cellulosafiber och är biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara.

Produktionen har varit i gång sedan i somras.

– Bara tre dagar efter att vi fick maskinen var produktionen i gång, säger platschef Isabel Malone.

Hittills har etableringen skapat drygt tio arbetstillfällen men det finns planer på att expandera för att kunna möta den stora efterfrågan. Det kommer inte bara innebära fler anställda, utan även fler maskiner till den befintliga produktionshallen och närliggande lokaler, skriver Paper Province.

På invigningen medverkade Dag Rogne, ordförande för kommunstyrelsen i Säffle, samt Värmlands läns landshövding Georg Andrén.  

– Det här är jättehäftigt tycker vi, först i världen med biobaserade skruvkorkar och skruvlock, sade  Dag Rogne.