Stora Enso slutför avyttringen av Nymölla papperbruk till Sylvamo

Foto: Stora Enso

Stora Enso har slutfört avyttringen av sitt pappersbruk i skånska Nymölla, med alla tillhörande tillgångar, till Sylvamo, en USA-baserad global producent av obestruket papper.

Transaktionen som tillkännagavs den 15 september 2022 slutfördes häromdagen efter myndighetsgodkännande. Bolagsvärdet uppgår till omkring 150 miljoner euro.

Nymöllas kapacitet är 485 000 ton träfritt obestruket kontorspapper, med Multicopy som ledande varumärke. Baserat på 2021 års siffror förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med ungefär 290 miljoner euro.

Transaktionen ingår i den tidigare aviserade planen att avyttra fyra av Stora Ensos fem pappersanläggningar. I linje med företagets strategi fokuserar Stora Enso på långsiktig tillväxt för sina förnybara produkter inom förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial.

Avyttringsprocessen fortgår för pappersanläggningarna i Hylte och Anjala, utan någon fastställd tidpunkt för slutförandet.