Skogsbranschen lockar många unga

Foto: Paper Province

34 procent av svenskarna kan tänka sig att arbeta inom skogsnäringen. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts av stiftelsen Skogssällskapet.

– Branschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen och det finns en mängd olika bristyrken. Nu behöver vi satsa så att fler av dem som är intresserade verkligen tar steget och väljer en yrkesbana inom skogen, säger Calle Nordqvist, vd på Skogssällskapet.

Intresset för branschen är större än genomsnittet lägre ner i åldrarna. I åldersgruppen 18-29 år anger 40 procent att de kan tänka sig att arbeta inom skogsbranschen.

I dag sysselsätter skogsnäringen cirka 115 000 personer, enligt Paper Province.

Som exempel på kompetensbehov anger Skogssällskapet biologi och ekologi, skogsskötsel, bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, IT och kommunikation. De ger även exempel på yrken med hög efterfrågan framöver, så som skogsförvaltare, skoglig analytiker, avverkningsledare, viltmästare och skogsmaskinsförare.