Trender på nonwovenmarknaden efter pandemin

I och med förvärvet av företaget Laroche SAS kommer Andritz satsa på ny, såkallad ailay-teknik för mer hållbar nonwovenprodukter, avsedd för slutanvändare inom bilindustrin, isoleringsmaterial och madrasstillverkning. Bild: Andritz
Mölnlycke Health Care är också en stor aktör inom nonwovenbaserad medicinteknik, men har all sin produktion utomlands. I operationssalen används mycket nonwoven i engångsmaterial. Foto: Mölnlycke
Pandemin ledde till en explosionsartad ökning av hygienprodukter tillverkade av nonwoven. Foto: Nickolay Romensky/Wikimedia Commons

Pandemin ledde till en aldrig tidigare skådad efterfrågan på nonwoven, ett material som i första hand används i hygienprodukter som munskydd, servetter och medicinska skyddskläder. Även nu då de flesta länder lättat på pandemirestriktionerna spås efterfrågan på nonwoven öka i hygiensektorn, även om det på sina håll också varnas för att stora investeringar i ny produktionskapacitet under pandemin lett till överkapacitet.

En av de största aktörerna på nonwoven-marknaden är finska Ahlstrom, som under pandemin aviserade ökningar av produktionskapacitet när det gäller skyddsmaterial som ett svar på covid 19, och rampade upp produktionen av alla typer av munskydd, inklusive kirurgmasker och andningsmasker. Men Covid-tillämpningarna av nonwoven begränsas inte till den typen av produkter – det används också i filter till respiratorer, laboratorieprover och underlag för biologiska prover till exempel.

Drivkrafter

Drivkrafterna bakom den ökade efterfrågan på nonwoven i hygiensektorn är inte heller bara pandemirelaterade.  Enligt Markets and markets är makrotrenderna bakom den växande nonwovenefterfrågan en expanderande sjukvårdssektor i tillväxtländer, befolkningstillväxten samt den ökande andelen äldre i västländer.

Mitt under pandemin prognosticerades en ökning av nonwovenmarknadens värde från 40,5 miljarder dollar år 2020 till 53,5 miljarder dollar år 2025, vilket motsvarar en tillväxttakt på 5,73 procent per år, enligt Markets to markets. Sedan dess har dock mörka moln tornat upp sig på nonwovenmarknaden, i synnerhet i form av energikrisen i Europa. Produktionen av nonwoven är mycket energiintensiv och i vissa av produktionsprocesserna är naturgas svårt att ersätta med något annat bränsle. Vissa prognosmakare flaggar nu för att efterfrågan på nonwoven inom hygiensektorn till och med kan komma att vända nedåt.

Nonwoven består till cirka 80 procent av materialet av syntesfiber, ofta baserat på polypropylen, vilket gör produktionen sårbar för volatila priser på oljemarknaden.

Nya produktionslinjer

Ändå spår marknadsanalysföretaget Smithers i en färsk rapport ”The Future of Global Nonwoven Wipes to 2027” en årlig tillväxttakt på 6,8 i värde och 7,4 procent mätt i antal ton för perioden 2022-2027. Smithers rapport har dock bara tittat på konsumtionen av servetter tillverkade nonwoven, i första hand desinfektionsservetter och servetter i vårdsektorn. Föga överraskande är det Kina som håller efterfrågan på dessa produkter under armarna, då man där håller fast vid de pandemirelaterade restriktionerna som resten av världen har släppt.

Smithers påpekar att flera produktionslinjer av nonwoven som regeringar runtom i världen upphandlade i pandemins tidiga skede för att råda bot på en förväntad utbudsbrist, tas i drift först i år och nästa år.

Enligt det kinesiska kemikonsultföretaget CCFGroup har den snabba upprampningen av nonwovenkapacitet i pandemins spår lett till att nya aktörer slagit sig in på marknaden, lockade av lukrativa vinstmöjligheter. Detta har i sin tur utlöst ett priskrig mellan nya aktörer och etablerade företag och på bara ett år har stora vinster förvandlats till förlustaffärer.

Återhämtad efterfrågan

Kina är den största tillverkaren av nonwoven i världen och enligt marknadsanalysföretaget IndexBox rapport ”World - Nonwoven Fabric - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights”, som publicerades 2021, kommer marknaden för nonwoven fortsätta växa och nå 13 miljoner ton år 2030, men tillväxten spås nu drivas av en återhämtad efterfrågan från bygg- och tillverknings- och jordbrukssektorerna i Kina och inte längre medicinska tillämpningar.

Nonwoven spänner över ett imponerande spektrum av användningsområden. Förutom i sjukvården används materialet i bilindustrin, i filtermedia, förpackningar, möbel- och byggindustrin bland annat.

Maskintillverkaren Andritz siade så sent som i november i år att ökad efterfrågan på nonwoven kommer att ske inom framför allt fordonsindustrin och till filterprodukter framöver. Trycket på att utveckla mer hållbara lösningar får Andritz att satsa på airlay- och återvinningstekniker vid nonwovenproduktion, liksom inblandning av bastfiber i nonwoven.

Engångsplastdirektivet

Utvecklingen mot mer hållbar nonwoven påskyndas också av EU:s direktiv engångsplastdirektivet som trädde i kraft 2021. Smithers förutspår att spunlace-tekniken fortsatt kommer att vara den dominerande produktionstekniken för nonwovenservetter, men att vi kommer där kommer att se ett ökat inslag av träfiber och eventuellt bioplaster.

Träfiber i form av fluffmassa används redan i dag i nonwoven-produkter, men den andelen kan bli större. Enligt en annan rapport från Smithers, ”The Future of Fluff Pulp to 2027” kommer marknaden för fluffmassa explodera de närmaste åren. Den största fluffproducenten i Europa är Stora Enso och i bruket i Skutskär har man nyligen beslutat att investera 40 miljoner euro, pengar som ska gå till ny teknik och effektiviseringar av i första hand fluffmassalinjen. Bland annat investerar man i en ny blekningsteknik som ska införas på den uppgraderade fluffmassalinjen, som ska stå klar under tredje kvartalet 2023.

Annars domineras den globala fluffmassamarknaden av producenter i Nordamerika, och i Sydamerika sker en snabb tillväxt av ny kapacitet.

Fluffmassa

Det huvudsakliga användningsområdet för fluffmassa är just engångshygienprodukter av nonwoven. I takt med ökat sug på cellulosafiber i nonwoven kan många massabruk som idag produceras pappersmassa- eller dissolvingmassa konverteras till fluffmassaproduktion, enligt Smithers. Värt att notera är att dominanterna på fluffmassa samtidigt är de största tungviktarna på mjukpapperssidan, till exempel Georgia-Pacific, International Paper, Domtar, Imerys, Arauco, Suzano och Klabin. Få europeiska företag förutom Stora Enso och Imerys finns på den här marknaden.

 

Fakta: Nonwoven

”Non woven fabric”, icke-vävt tyg som materialet ursprungligen heter, är ett textilt material som består av cellulosa- eller polymerbaserade fibrer som är orienterade utan ordning till skillnad från stickade eller vävda tyger.

Tack vare att det är så billigt att tillverka passar det utmärkt som engångsmaterial i medicinska tillämpningar.

Nonwoven har breda användningsområden då det används i minst 16 olika sektorer, däribland:

  • hygienprodukter
  • bilindustrin
  • byggindustrin
  • jordbruket
  • möbelindustrin
  • filtermedier

Text: Simon Matthis