Massa- och pappersbruk blir utan elstöd

Foto: Skogsindustrierna

Energimarknadsinspektionen har idag godkänt Svenska kraftnäts omarbetade ansökan om elstöd till företag. Ansökan har justerats med ett tak på drygt 22 miljoner kronor. – Detta innebär att större elintensiva företag utesluts. Vi efterlyser mer permanenta lösningar, säger Skogsindustriernas Johan Bruce, ansvarig för el- och energifrågor i ett pressmeddelande.

– Det är positivt att sågverk och småförbrukare täcks av stödet – men det är orimligt att stora användare utesluts när stödet finansieras av flaskhalsintäkter som alla användare i södra Sverige har bidragit till. Det ursprungliga förslaget från Svenska kraftnät – utan begränsning på användning eller maxbelopp – skulle ge pappers- och massabruk nästan 5 miljarder. Men med en begränsning på 22 miljoner per uttagspunkt blir det nu drygt 700 miljoner för pappers- och massaindustrin, säger Johan Bruce, ansvarig för el- och energifrågor på Skogsindustrierna.

Ansökan från Svenska kraftnät om elstöd till företag utgår från modellen i den tidigare ansökan. ”Det innebär att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022”, skriver Energimarknadsinspektionen (EI) på sin webbplats.

I den tidigare ansökan föreslog EI ett lägre tak. Förslaget drogs tillbaka av regeringen då det inte ansågs vara i enlighet med enlighet med EU:s statsstödsregler.

 – Beslutet redogör inte om hur stödet ska betalas ut och utbetalningen kan komma att dröja då EU-kommissionen först måste ge sitt godkännande, säger Johan Bruce och fortsätter:

– På längre sikt efterlyser vi mer permanenta lösningar. Framför allt i form av ny fossilfri elproduktion då de höga elpriserna inte bedöms komma ned till normala nivåer inom kort, säger Johan Bruce.