Sveaskog aviserar minskade avverkningsnivåer i Norrbotten i år

Bild: Sveaskog

Sveaskog tvingas minska föryngringsavverkningen kraftigt i Norrbotten.i år.

Bakgrunden är att Sveaskog är FSC-certifierade och genom FSC-certifieringen erbjuds samiskt hävdvunnen renskötsel samplanering av kommande skogliga åtgärder inom samebyarnas område.

”Samplaneringsprocesserna i Norrbotten har dock inte fallit ut som planerat och Sveaskog behöver därför minska den totala avverkningsvolymen i länet under i första hand 2023”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Minskningen av föryngringsavverkningen blir 45 procent jämfört med liggande avverkningsberäkning (snittet för 5-årsperioden).