Metsä Board Kaskö kartongbruks miljökonsekvensprocess inledd

Foto: Metsä Board

Metsä Board har påbörjat ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) för ett planerat kartongbruk i Kaskö. Den 22 december 2022 lämnade bolaget ett MKB-program i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM).   

I MKB-förfarandet behandlas miljökonsekvenserna av det planerade kartongbruket på Metsä Boards befintliga bruksområde i Kaskö.

I MKB-processen fattas inga beslut kring projektet. Syftet är istället att ta fram information som stödjer beslutsfattandet samt öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka.

Utgångspunkten för planeringen för det nya kartongbruket är fossilfri produktion och ”resurs- och produktionseffektivitet av världsklass”. Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.