Holmen sjösätter privat 5G-nät

Foto: Holmen

Holmen har lanserat privat 5G-nät vid Iggesunds bruk. Syftet är att göra anläggningen till en av de mest effektiva och digitalt avancerade kartongbruken i Sverige.

I ett första steg kommer transporterna optimeras. Nätet kommer att koppla upp transporter till och från den närliggande hamnen i Skärnäs. Det är ett första steg i resan att ”smartifiera”, det vill säga koppla upp hela bruket.

5G-nätet, med både inomhus- och utomhustäckning, har driftsatts av teknikkonsultbolaget Combitect.

Ett annat viktigt område är cybersäkerhet, framhåller Holmen. Det privata 5G-nätet garanterar en betydligt säkrare kommunikation och uppkoppling, enligt företaget.

Även Holmen Trävaror driver flera olika projekt för att undersöka hur väl ett 5G-nät kan matcha behoven som finns inom träindustrin. Man tittar bland annat på om 5G kan användas för att i framtiden kunna höja bandbredden, möjliggöra fjärrstyrning av fordon samt underlätta vid installation av ytterligare mät- och styrutrustning.