Södra lanserar timmerbil som styrs med VR

Foto: Södra
Foto: Södra

En ny timmerbil utan kranhytt och styrd med virtual reality rullar just nu i Götaland. Den är resultatet av ett utvecklingsprojekt mellan Södra och leverantörerna Exte och Hiab för att öka säkerheten och samtidigt stärka effektiviteten.

Projektet kommer utvärderas av Södra under 2023.

Varje dygn transporterar Södra 50 000 ton skogsråvara till de egna massabruken och sågverken. Det innebär över 1000 tunga vägtransporter från medlemmarnas skogar, vilket till största del är rundvirke som transporteras på lastbil.

Målet med den nya timmerbilen är att minimera riskfyllda moment och samtidigt öka effektiviteten.

I timmerbilen har kranhytten ersatts av en kamera. Kameran är kopplad till virtual reality, VR, vilket tillåter chauffören att styra kranen med hjälp av VR-glasögon. Chauffören behöver inte lämna sin lastbilshytt, utan kan i ställt nyttja VR-tekniken för god överblick och samtidigt eliminera riskmoment i arbetsvardagen.

Utöver detta har timmerbilen utrustats med fjärrutlösare av surrningsutrustningen samt fler bankar och stöttor än på en konventionell timmerbil. Detta gör lastningsarbetet snabbare, lastförankringen säkrare och ökar möjligheterna att få med mer virke i varje lass, enligt Södra.

– Ekipaget kör nu rundved på västkusten med industrin i Värö som slutdestination. Efterhand som vi gör erfarenheter och hypoteser blir bekräftade kommer vi att använda oss den nya tekniken vid framtida inköp, säger Joel Persson, chef för skogsteknik på Södra, och lyfter den nya timmerbilstekniken som en lösning på en stor utmaning:

– Transportbranschen är i stort behov av nya chaufförer. Det utbildas bara hälften så många som behövs för att täcka behovet.