SCA testar digitala hastighetshinder för säkrare virkestransporter

Foto: Ulrika Edlund/SCA

SCA och Trafikverket testar så kallad geofencing på ett 40-tal timmerbilar som trafikerar vissa utvalda vägar i Jämtland och Västernorrland. Geofencing innebär att hastigheten automatiskt begränsas när bilen kör in i en specifik zon.

– Det här ligger helt i linje med vårt säkerhetsarbete och att värna närmiljöer som vi trafikerar, säger Lars Nolander, logistikchef på SCA Skog, i ett pressmeddelande.

– Under vinjetten ”Inte en till” har vi tillsammans med de åkare som kör för oss arbetat intensivt med säkerheten vad gäller chaufförernas körning och arbetsmiljön utanför bilarna. Det kändes som ett givet steg att nu även titta på vår närmiljö, och de möjligheter som geofencing innebär, säger Lars och tillägger:

– Vi måste ju transportera virket från inlandet till våra industrier längs kusten, och järnväg fungerar ju inte överallt. Men med geofencing får vi nu prova teknik som kan underlätta för områden som vi trafikerar, så att de känner sig tryggare. Det känns väldigt bra!

Med geofencing utnyttjar man digitaliseringen möjligheter då bilen via positioneringsteknik kan uppfatta de specifika egenskaperna som gäller för en upprättad zon när bilen närmar sig och kör in i zonen.

Trafikverket har prövat geofencing tidigare, men mest i storstadsmiljöer. Nu blir det första gången med riktigt tung trafik på främst vägar genom mindre orter. De utvalda sträckorna är mellan 500 meter och 2,2 kilometer och den programmerade hastigheten kommer att vara 30-50 km/h.

–  De här utvalda områdena är extra känsliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, med mycket trafik på smala vägar som ligger nära skolar och annan bebyggelse. Även om timmerbilarna inte kör för fort så upplevs de ju som stora, tunga och snabba och kanske lite skrämmande när de kommer åkande, så det här är en viktig insats gentemot lokalsamhällena, säger Lars.