Ecomb får kontrakt på omfattande förstudie till stort massabruk

Skiss av Ecombs egenutvecklade Ecotube-systemet för bland annat NOx-reduktion. Bild: Ecomb

Företaget Ecomb, specialiserat inom förbränningsprocesser till industrin, meddelar att de skrivit kontrakt ”med en av de allra största globala koncernerna inom massa- och pappersindustrin”. I det hemlighetsfulla pressmeddelandet framgår inte vilket företaget eller massabruket är, men syftet med projektet sägs vara att ta fram ett tekniskt underlag inför ett beslut om uppgradering av en panna.

”Offertarbetet med bland annat platsbesök på det aktuella bruket och analyser av historiska processdata har pågått under stora delar av 2022. Det handlar ofta om långa ledtider med den här typen av kunder. Men när det väl händer, att vi kommer i mål med ett kontrakt, då ska det ofta gå fort. Tidplanen är tuff även i detta projekt, slutrapporten ska vara klar under Q1”, skriver Ecomb.

Nya emissionskrav måste uppfyllas samtidigt som det finns behov av att kunna öka maxlasten och minska minimilasten på pannan, uppger Ecomb vidare. Verkningsgraden är en annan viktig parameter.

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med konsultbolaget Five Star. Ordervärdet uppgår till 0,8 miljoner kronor.

– Det här kontraktet är verkligen glädjande, ett mer omfattande jobb än normalt under våra förstudier eller panndiagnoser – dessutom till en global storspelare. En riktigt skön start på 2023, säger Ecombs vd Ulf Hagström.