De har redan sålt hela sin massaproduktion för 2023

Foto: Ence

Den spanska massaproducenten Ence Energía y Celulosa meddelar att de redan fått beställningar på en miljon ton massa för leverans i år, vilket innebär att företaget bokat in hela massaproduktionskapaciteten i sina anläggningar för 2023.

Försäljningen går främst till den europeiska marknaden. Ence ser det som ett bevis på att de lyckats öka sin marknadsandel i Europa och förbättra sin marknadsposition i viktiga och växande segment. Det gäller mjukpapper, specialpapper och förpackningar, segment som står för nära 90 procent av de avtalade leveranserna.

Ence trycker särskilt på vikten av specialprodukter ”eftersom dessa ger mervärde på en mycket konkurrensutsatt marknad”, som står för 20 procent av försäljningen. Dessa produkter marknadsförs under varumärket ”Ence Advanced” och avser specialcellulosa.   

Ence framhåller till sist att deras massa uppfyller den prestigefulla nordiska Svanen-märkningen samt EU:s ekostandarder.