Så kan massa- och pappersindustrin bli hubbar för förnybar energi

En ny studie visar att pappersindustrin kan öka produktionen av förnybar el och värme innanför grindarna. Studien är beställd av CEPI, den europeiska branschorganisationen för massa- och pappersindustrin, och det svenska teknikkonsultföretaget Afry har gjort den.

Studien att det finns outnyttjade ytterligare potentialer för pappersbruk att fungera som hubbar för förnybar energi. Massa- och pappersindustrin skulle kunna öka sin förnybara el- och värmeproduktion på plats och genom en "svingkapacitetseffekt" (”swing capacity excess”), det vill säga sälja eventuell överskottsenergiproduktion till nätet, närliggande samhällen eller andra industrier.

Den europeiska massa- och pappersindustrin är redan den största industriella konsumenten av ren energi, med över 60 % förnybar energi i sin primära energiförbrukning, enligt studien. Proportionellt sett är det en stor industriell investerare i minskningen av koldioxidutsläpp i sina processer, särskilt via förnybar energiproduktion på plats. Studien lyfter fram detta som en av framgångshistorierna för det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, som ger incitament för sådana investeringar.

Författarna till studien drar slutsatsen att fram till 2030 har massa- och pappersindustrin potential att öka sin förnybara el- och värmeproduktion på plats till nästan 31 TWh. Detta motsvarar 30 % av elen och nästan 6 % av värmen som genereras på plats år 2020. Att mobilisera nödvändiga investeringar för ändamålet skulle dock kräva förutsägbar EU-lagstiftning och snabba tillståndsprocesser.

Studien ger också en uppskattning av hur mycket tillgängligt utrymme det finns i olika typer av pappersbruk för att installera solpaneler eller vindkraftverk. Den energiproduktionskapacitet som beskrivs i rapporten kan dock inte implementeras tillräckligt snabbt för att vara en lösning på den nuvarande energikrisen.

Studien undersökte också möjligheten för pappersindustrin att minska sin egen förbrukning och öka andelen förnybar energi som den säljer till nätet. Författarna bakom studien uppskattar att denna "svingkapacitet" kan nå upptill 10 % eller 20 % för ett genomsnittligt pappersbruk.